Koninklijke Nederlandse Kennelclub "Cynophilia"
Koninklijke Nederlandse Kennelclub "Cynophilia"
Amendement epilepsie in stemming

Amendement epilepsie in stemming

Hoe de Kynologie haar “Kop in het zand steekt”

Zaterdag 16 oktober was de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer. Een belangrijke dag voor onze rashonden want er stonden belangrijke punten op de agenda. KNK Cynophilia heeft drie amendementen ingediend die konden rekenen op een flink aantal steunbetuigingen.

Een van de belangrijkste was het beleid rond epilepsie. Met het beleid dat was voorgesteld door het bestuur van de Raad van Beheer worden allen de lijders uitgesloten. Dat is al in het besluit houders van dieren geregeld. Als ouderdieren tweemaal een hond met epilepsie geven pas dan worden ze uitgesloten voor de fokkerij. Ook dit is al in het besluit houders van dieren geregeld. Cynophilia had graag gehad dat het een meer rasspecifiek beleid zou worden. Rassen met een laag lijderschapspercentage hoeven weinig te doen, rassen waarbij het lijderschapspercentage hoog is moeten een veel stringenter beleid toepassen. Hiervoor hebben wij concrete voorstellen aangedragen.

Het voorgestelde en aangenomen beleid zal geen enkel positief effect hebben op het terugdringen van epilepsie. Helaas heeft het amendement van Cynophilia het niet gehaald. We hebben nu in het kynologisch reglement geregeld dat de wet bijna gevolgd zal worden. 

Extra triest is het dat ons bestuurslid, dr. Paul mandigers dé expert is op dit gebied. In de onderbouwing van het voorstel van de Raad van Beheer is regelmatig verwezen naar publicaties van dr. Paul Mandigers. Hoe jammer is het dan dat het advies van deze expert tijdens de AV in de wind geslagen is. 

De SNP’s zijn dragers van erfelijk materiaal die heel veel informatie bevatten. In het huidige voorstel komen rasverenigingen niet automatisch in aanmerking om deze informatie te gebruiken. Ook dit is een gemiste kans om waardevolle informatie te verzamelen om genetische variatie te behouden en erfelijke afwijkingen effectiever te bestrijden.

Al met al een bijeenkomst waar we niet positief op terugkijken. Als het voortbestaan van de rashond in handen ligt van de georganiseerde kynologie, dan vrezen wij het ergste. 

Meldpunt Epilepsie