KNK Cynophilia
Deskundigenpool

Deskundigenpool

Externe deskundigen op alle kynologische terreinen

Cynophilia beschikt over een groot aantal leden met een schat aan kennis, informatie en veelal bestuurlijke vaardigheden. Deze kwaliteiten willen wij breed inzetten voor de Nederlandse kynologie en zodoende is in 2017 de deskundigheidspool opgezet.

U kunt als vereniging een beroep doen op de deskundigheidspool bij:

·       Dagvoorzitterschap voor ALV of interne vergaderingen.

·       Hulp bij het opstellen van (fok)beleidsplannen of visiebesprekingen

·       Mediation

·       Mentor voor besturen binnen de Nederlandse kynologie

·       Brainstormsessies begeleiden

·       Sparren

·       Etc. etc….

De deskundigenpool bestaat uit de volgende leden:

Dhr. J.G. Coppens (coördinator)

Dhr. J.R. Hoedemakers

Mw. L. Reeskamp-Blok

Dhr. J. Deckers

Daarnaast kunnen wij bij specifieke vragen een beroep doen op één van onze andere 100 leden.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de deskundigenpool, de heer Jan Coppens (mail) of met de secretaris van Cynophilia. Wij vragen voor deze dienstverlening een vergoeding van 75 euro per dagdeel plus een vergoeding in de reiskosten.

De algemene voorwaarden van de deskundigenpool zijn hier te lezen.