Koninklijke Nederlandse Kennelclub "Cynophilia"
Koninklijke Nederlandse Kennelclub "Cynophilia"
Lhasa Apso

Lhasa Apso

Lhasa Apso

Oorspronkelijk doel

Waakhond maar ook gezinshond.

Beknopte geschiedenis

De Lhasa Apso komt uit Tibet waar sommige van deze honden op grote hoogte leven en het klimaat er streng kan zijn. Hij moet een sterke kleine hond zijn om deze omstandigheden te weerstaan, en dit heeft grote invloed gehad op zijn ontwikkeling. Zijn lange, harde vacht met zijn dichte ondervacht fungeert als isolatie tijdens de winter, en het vallen van haar over zijn ogen beschermt hen tegen de wind, stof en schittering. De Lhasa Apso is een van de vele Oosterse rassen die naar het Westen zijn gekomen. De eerste Lhasa Apso’s arriveerden in het begin van de jaren twintig in Groot-Brittannië en werden kort daarna in Londen getoond. Toen ze voor het eerst in Groot-Brittannië werden gezien, werden ze verward met andere ruige oosterse honden en kregen ze allemaal het label ‘Lhasa Terriers’. Later werd er een onderscheid gemaakt, vooral tussen de Apso en de Tibetaanse Terriër waarvan wordt gedacht dat deze achter de vroege Apso’s heeft gezeten.

VroegerNu

Huntchinson encyclopaedia

Foto: Hannie Warendorf
Uiterlijk volgens rasstandaard (FCI -227)Oorspronkelijk doel in relatie tot het uiterlijk
In balans, stevig gebouwd, zwaar behaard.Een waakzame zelfverzekerde hond, met een hooghartige houding zonder angst. Daar het honden van aan het hof waren moesten zij sierlijk zijn, vandaar de mooie lange vacht en waardige houding. In tibet hadden veel honden het uiterlijk van een leeuw (Stoer en sterk).

Huidig uiterlijk

Harmonisch uiterlijk, en een parmantige houding. Door zijn lange vacht en trotse vrij beweging een keizerlijk uiterlijk, maar terughoudend tegenover vreemden. De lange vacht is tegenwoordig soms wat zacht.

Gedrag volgens rasstandaardOorspronkelijk doel in relatie met gedrag
Vrolijk, Alert, Stabiel, maar soms wat terug- houdend t.o.v. vreemden.Gezelschap, en warm houden van de mensen, buitengewoon schrander. Zeer typisch van de Oosterse Rassen is dat zij zich hechten aan een persoon en goed kunnen opschieten met de rest van het gezin, weinig interesse voor vreemden n antipathie kunnen hebben tegen bepaalde personen.

Huidig gedrag

Zelfbewust karakter, een hond die bereid is een mens als vriend en dienaar naast zich te hebben maar beslist niet zelf iemands dienaar is. Is nog net als vroeger temperamentvol en buitengewoon schrander. Beslist geen kennelhond. Door zijn blaffen zal het op waken lijken maar het is meer als een waarschuwing.

Gezondheid *1

Zoals bij ieder levend wezen komen er bij de hond ziektes voor, de vereniging stelt de ECVO oogonderzoeken verplicht voor de fokkers. Epilepsie komt voor doch de lijders worden uitgesloten voor de fokkerij evenals agressief gedrag.

Overig / Aandachtspunten

Vachtverzorging op de tentoonstelling soms te overdreven getoiletteerd.

Bron

  • Fédération Cynologique Internationale (FCI)
  • Graaf van Bylandt
  • Hondenwereld
  • Rasvereniging
  • Hutchinson
  • Diverse kenners van het ras

*1 Deze opsomming is niet volledig. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.licg.nl waar alle voorkomende ziekten en erfelijke afwijkingen zijn opgenomen en kort beschreven. Het LICG is een onafhankelijke organisatie over het verantwoord kopen en houden van huisdieren.