Koninklijke Nederlandse Kennelclub "Cynophilia"
Koninklijke Nederlandse Kennelclub "Cynophilia"
Cão De Gado Transmontano

Cão De Gado Transmontano

Cão De Gado Transmontano

Oorspronkelijk doel

Waakhond voor kuddes schapen en geiten.

Beknopte geschiedenis

De Transmontano stamt oorspronkelijk van het Iberisch schiereiland. Zijn ontwikkeling is nauw
verbonden met het lokale kudde migraties. Als metgezel van de herder beschermde hij de kudden
tegen aanvallen in deze door wolven bevolkte regio. Oorspronkelijk woonde dit ras in de Portugese
hooglanden, namelijk in Trás-os-Montes. In dit bergachtige gebied, gekenmerkt door steile, moeilijk
toegankelijke weides waar het ras heeft zich aangepast aan de omstandigheden en hier evolueerden
de morfologische kenmerken naar.

VroegerNu

Afb. Club Portugues de Canicultura

Afb. Club Portugues de Canicultura
Uiterlijk volgens rasstandaard (FCI-368)Oorspronkelijk doel in relatie tot het uiterlijk
Grote molossoïde hond, sterk en rustiek, opvallend
door zijn imposante en nobele uitstraling, sobere
uitstraling. Vierkant van lichaamsbouw, met hoge
ledematen met sterke botstructuur, natuurlijk recht
en rechtopstaand. De buik is licht opgetrokken, de
achterhand is matig gehoekt.
Het geslachtsverschil van het ras is uitgesproken,
waarbij de reuen aanzienlijk groter en
omvangrijker zijn dan de teven.
Functionele hond met bijbehorende
eigenschappen qua vacht, lichaamsbouw en
gedrag.
Huidig uiterlijk

Vrijwel onveranderd t.o.v. de honden die al honderden jaren de herders helpen.
Er is wel een verschil per streek afhankelijk van het klimaat en de omgeving.

Gedrag volgens rasstandaardOorspronkelijk doel in relatie met gedrag
Ondanks zijn grootte is het is een volgzame maar
gereserveerde hond. Voorzichtig zonder agressie,
altijd kalm en met een ontspannen uitdrukking.
Een uitzonderlijke waakhond bij het beschermen
van kuddes tegen aanvallen van de wolf, Het ras
leeft zonder conflicten in gezelschap met andere
reuen en socialiseert met hen. In groepen met
fokteefjes is de dominante rangorde uitgesproken.
Het beschermen van de kudden, wordt nooit
overgelaten aan een enkele hond, overschrijdt het
aantal reuen die van de vrouwtjes. In contact met
vreemden staat de hond na een aanvankelijke
aarzeling, probleemloze omgang toe, waarbij ze
zeer ontvankelijk zijn voor zachte behandeling en
aandacht.
Zeer zelfstandige hond die de eenmaal aan zijn
vertrouwen toevertrouwde kudde zonder
commando zal verdedigen.
Zeker geen hond voor iedereen, veel ervaring is
vereist om hem op te voeden en te hanteren.
Huidig gedrag

Gezondheid *1

Zoals bij ieder levend wezen komen er bij de hond ziektes voor, er is geen rasvereniging voor dit ras
zodat er geen monitoring plaatsvindt van ziektes en gebreken, het dient aanbeveling om de fokdieren
te controleren op HD, ED en ECVO oogonderzoek.

Overig / Aandachtspunten

Bron
  • Fédération Cynologique Internationale (FCI)
  • Graaf van Bylandt
  • Club Portugues de Canicultura
  • Diverse kenners van het ras

*1 Deze opsomming is niet volledig. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.licg.nl waar alle voorkomende ziekten en erfelijke afwijkingen zijn opgenomen en kort beschreven. Het LICG is een onafhankelijke organisatie over het verantwoord kopen en houden van huisdieren.