Koninklijke Nederlandse Kennelclub "Cynophilia"
Koninklijke Nederlandse Kennelclub "Cynophilia"
Bestuur stelt zich voor

Bestuur stelt zich voor

Bestuur stelt zich voor

Nanning Mol, Voorzitter

Ik kom uit een echte hondenfamilie. Thuis hadden we altijd teckels, een heerlijk ras. Tegenwoordig hebben mijn partner en ik twee Field Spaniels. Samen zijn we ook actief in de kynologie. Hij als voorzitter van de Field Spaniel Club Nederland en ik als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Kennelclub ‘Cynophilia’. Ik vind het leuk dat ik samen met mijn bestuursgenoten een bijdrage kan leveren aan de gezondheid en het welzijn van de rashond in Nederland. Het is gezond en leuk om een hond in huis te hebben en samen activiteiten te ondernemen. Je hond verdient het ook dat jij je verdiept in welk ras voor jou het meest geschikt is en hoe je een gezonde hond uitkiest. Tegelijkertijd is het belangrijk dat fokkers en verenigingen met elkaar praten hoe je het fokken van honden verantwoord en leuk houdt en hoe je (toekomstige) eigenaren goed informeert. Daar houden wij ons o.a. mee bezig. En daar kunnen we altijd hulp bij gebruiken. Dus als je graag meehelpt, laat het ons weten!

Diana Striegel, Secretaris

Sinds 1992 heb ik Stabijhounen. Later voegde ik daar ook een Drentsche Patrijshond aan toe. Incidenteel fok ik een nestje. Vanaf 2001 ben ik keurmeester van Nederlandse rassen en enkele rassen in rasgroep 7. Samen met Janny Offereins heb ik het boek “Verrassende Nederlandse Hondenrassen” geschreven, dat ook in het Engels is uitgebracht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij verschillende rasverenigingen van Nederlandse hondenrassen in binnen- en buitenland.Mijn bestuurlijke ervaring begon bij de kynologenclub Hoeksche Waard in 1995 en sinds 2014 ben ik secretaris van Cynophilia.

Onze (ras)hond komt helaas niet altijd positief in het nieuws. Soms is dat helaas terecht, maar niet altijd. Ik ben ervan overtuigd dat we binnen Cynophilia een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid en het welzijn van honden. Ik ben er trots op om deel uit te maken van deze vereniging met zoveel kennis en passie voor onze honden, waarbij we als belangrijkste doel hebben: gezonde en vrolijke honden! 

Carla Platerink, Penningmeester

Tekst volgt

Ton Hoffmann, Algemeen bestuurslid

Ton Hoffmann, Algemeen bestuurslid. In 2006 toegetreden tot het bestuur met als portefeuille destijds Gedrag & Gehoorzaamheid, het tegenwoordige FCI-Obedience. Ik ben keurmeester en FCI-gedelegeerde voor deze sport en ik ben keurmeester voor Gehoorzame Hond. Toen de sporten in 2015 overgeheveld werden naar de Raad van Beheer (RvB), ben ik toegetreden tot de commissie FCI-Obedience van de RvB en vandaaruit afgevaardigde in de sportraad. Met exterieur heb ik minder te maken, maar met mijn expertise kan ik een aanvulling bieden binnen het bestuur. Door mijn affiniteit met de sporten, ben ik ook secretaris van de “Stichting Gedrag & Gehoorzaamheid en Behendigheid”.

Jur Deckers, Algemeen bestuurslid

Mr. Jur Deckers (1956) is in het dagelijks leven werkzaam als advocaat en mediator. Ik was onder meer directeur-bestuurder van verschillende woningcorporaties en commissaris van verschillende bedrijven/ instellingen. Ik ben vaste columnist van Cobouw (dagblad voor de bouw) en bestuurder van de Stichting Stabu. Ik groeide op met onder andere een Duitse Staande Korthaar en een kruising Whippet en was als kind al vaak te vinden in de kennel van Francien van Gink-van Es (fokker van Bouviers, Griffon Bruxellois en Petit Brabançon). In 1984 verpandde ik mijn hart aan de Weimaraner. Samen met zijn vrouw fokte ik 5 nesten Weimaraner en exposeerde met het ras van 1985 tot 2014. Mijn boek “De Weimaraner” is ondertussen toe aan de derde herdruk.

Jan van den Berg, Bestuurlijk adviseur

Sinds maart 2021 ben ik lid van K.N.K Cynophilia. Door de ALV 2023 benoemd tot bestuurlijk adviseur.
Gedurende mijn werkzaam leven heb ik leidinggevende functies vervult bij diverse grote bouwmaatschappijen.
Thuis waren altijd honden aanwezig, mijn vader trainde politiehonden en was medeoprichter van een lokale club die zich met deze tak van hondensport bezighield.
Vanaf mijn trouwen met Corry kwamen honden in ons gezin voor, aanvankelijk rasloze schepsels, vanaf 1984 werden dit Kooikerhondjes. Hierdoor kwam ik in aanraking met de georganiseerde Kynologie. Gedurende 12 jaar voorzitter KC Woerden. Enkele jaren was ik penningmeester Rayon West (overlegorgaan R.v.B.), Van 1998 tot 2015 was ik voorzitter van Vereniging het Nederlandse Kooikerhondje en daar 6 jaar adviseur van het bestuur. Van de KC Woerden en VHNK ben ik tot erelid benoemd.
Hoewel mijn affiniteit ligt bij hondenrassen en in het bijzonder de Nederlandse rassen gaat mijn belangstelling uit naar organiseren en mensen. Ik ben een mensenmens en wil mij profileren als een bruggenbouwer.