Koninklijke Nederlandse Kennelclub "Cynophilia"
Koninklijke Nederlandse Kennelclub "Cynophilia"
Mastiff

Mastiff

Mastiff

Oorspronkelijk doel

Waakhond.

Beknopte geschiedenis

De Mastiff – misschien niet precies in dezelfde gestalte als we vandaag de dag kennen – het bestaat al een paar honderd jaar en hij had zijn aandeel in de geschiedenis lang voor de strijd van Agincourt in het begin van de 15e eeuw. Toen was de Mastiff al bekend om zijn moed en beschermende instincten. Het er zijn verslagen waarin staat dat de Romeinen toen ze Groot-Brittannië binnen vielen een mastiff-achtige hond binnen vonden, waarvan ze zo onder de indruk waren dat ze er een aantal naar Rome brachten voor de strijd in hun arena’s. Toen de Noormannen naar Groot-Brittannië kwam, was het Mastiff-type zo gewoon dat het Franse woord Dogue zijn weg vond in de Engelse taal.
Na de Tweede Wereldoorlog was het ras bijna uitgestorven in Groot Brittanië. Er werden toen dieren geïmporteerd en sindsdien is het aantal en kwaliteit toegenomen.
Het is een extreem grote hond in hoogte en omvang, breed en diep in het lichaam, voller substantie met grote, sterke botten, die bij zijn de grootte en totaalbeeld passen.

VroegerNu

Graaf van Bylandt 1904

Foto: Alice van Kempen
Uiterlijk volgens rasstandaard (FCI-264)Oorspronkelijk doel in relatie tot het uiterlijk
Het hoofd biedt binnen zijn algemene belijning
een kwadratisch uiterlijk. Breedte is zeer wenselijk en moet in verhouding staan van 2 : 3 in relatie met de voorsnuit. Het lichaam is massief, breed, diep, lang en indrukwekkend gebouwd en staat tot ver uit elkaar staande benen. De spieren tekenen zich duidelijk af. Grootte is wenselijk, maar alleen als het de kwaliteit ten goede komt en de totale gezondheid niet in de weg staat.
Hoogte en substantie zijn belangrijk, vooropgesteld dat beide kenmerken in de juiste verhouding tot elkaar staan. Groot, massief, krachtig, evenwichtig, gebouwd.
De Mastiff is voor vele doeleinden gebruikt, van de jacht op “grof” wild, zoals beren en everzwijnen, het drijven van vee, het bewaken van huis en haard.

Huidig uiterlijk

Een energieke, krachtige, massief gebouwde hond, sterk en krachtig, zoals in de standaard beschreven staat. Toch zijn er nog vele verschillen in uiterlijk van normaal tot overdreven zwaar. N.a.v. zijn oorspronkelijke functie is overdrevenheid niet wenselijk.

Gedrag volgens rasstandaardOorspronkelijk doel in relatie met gedrag
Zijn gedrag is een combinatie van grootsheid en moed. Rustig, maar liefdevol voor de eigenaren in staat om ze te beschermen. Meestal gedraagt hij zich onverschillig tegenover vreemden; Angst is onaanvaardbaar.Heeft een goed instinct om te bewaken, maar voor zijn gezin is aanhankelijk, toch mag hij niet uitzien als een goedzak, hij moet een goedaardig karakter hebben met terughoudendheid. De uitdrukking moet dreigend overkomen.

Huidig gedrag

De enige functie die een Mastiff nu nog heeft is het beschermen van zijn gezin, en eigendommen van zijn baas. Maar angst is onaanvaardbaar. Ze komen pas in de verdediging als er werkelijk gevaar dreigt.

Gezondheid *1

Zoals bij ieder levend wezen komen er bij de hond ziektes voor, de vereniging controleert de fokdieren op: HD en ED tevens ECVO oogonderzoek.

Overig / Aandachtspunten

Bron

  • Fédération Cynologique Internationale (FCI)
  • Graaf van Bylandt
  • Hondenwereld
  • Rasvereniging
  • Diverse kenners van het ras

*1 Deze opsomming is niet volledig. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.licg.nl waar alle voorkomende ziekten en erfelijke afwijkingen zijn opgenomen en kort beschreven. Het LICG is een onafhankelijke organisatie over het verantwoord kopen en houden van huisdieren.