Koninklijke Nederlandse Kennelclub "Cynophilia"
Koninklijke Nederlandse Kennelclub "Cynophilia"
In memoriam Martin van de Weijer

In memoriam Martin van de Weijer

Martin van de Weijer

Vandaag ontvingen wij het bericht dat ons erelid, de heer Martin van de Weijer op 30 oktober 2020 op 95 jarige leeftijd is overleden.

Sinds 1954 was Martin lid van onze vereniging en in 2011 is hij benoemd tot erelid. Het leven van Martin stond voornamelijk in het teken van de kynologie. Hij heeft met zijn uitgebreide kennis en passie veel voor de Nederlandse kynologie betekenden is daarvoor gedecoreerd met de gouden erespeld.

Op bestuurlijk vlak is hij op zijn 23e begonnen bij de Bedlington Terriërclub en al snel heeft hij meerdere verenigingen gediend, zo ook het bestuur van KNK Cynophilia. Bijna 30 keer is hij dé grote organisator van de Winner Tentoonstelling geweest. Andere belangrijke functies zijn die van secretaris van het bestuur van de Raad van Beheer en directeur van het bureau Raad van Beheer. Zijn schat aan kennis deelde hij graag en vele (beginnend) kynologen hingen aan zijn lippen om zijn kennis te absorberen en te genieten van de vele anekdotes, waarmee hij zijn verhalen lardeerde. Martin heeft vele artikelen geschreven en bijdragen geleverd aan de kynologische literatuur (Toepoels hondenencyclopedie, Handboek kynologie, 50 jaar kynologie in Nederland en het in 2018 verschenen boek Verrassende Nederlandse Hondenrassen).

In 2013 komt er een eind aan zijn ambteren als allround keurmeester en wordt Martin benoemd tot erekeurmeester. Maar dat is nog niet alles, op deze feestelijke bijeenkomst wordt Martin door de burgemeester van Haarlem benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.

Wij missen in Martin een groot kynoloog. Iemand waar generaties na ons nog over gesproken zal worden. Zijn nalatenschap is immens en wij zijn hem veel dank verschuldigd.

Vanaf deze plek wensen wij zijn vrouw veel kracht toe om dit verlies een plaats te kunnen geven.

7 november aanstaande wordt er in besloten kring afscheid van Martin genomen.