Koninklijke Nederlandse Kennelclub "Cynophilia"
Koninklijke Nederlandse Kennelclub "Cynophilia"
Fairdog

Fairdog

Fairdog

Cynophilia’s toetreding tot Fairdog: een constructieve stap voorwaarts


Tijdens de ledenvergadering  in 2020 hebben de aanwezige leden het bestuur gevraagd om te kijken of Cynophilia lid kan worden van Fairdog,  als ’sector-breed platform’. Daarna had Cynophilia een goed en constructief gesprek met de stuurgroep van Fairdog. Die het idee steunt van Cynophilia om lid te worden. Cynophilia denkt dat ze als onafhankelijke vereniging binnen Fairdog kan bijdragen aan het fokken van gezonde honden.

Nanning Mol, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Kennelclub “Cynophilia”: “In de toekomst moet elke hond een gezonde hond zijn, die niet lijdt onder zijn uiterlijk. Daarom steunen wij Fairdog, zodat wij honden en eigenaren kunnen helpen en beschermen.”

Verwachtingen van Cynophilia binnen Fairdog

Cynophilia denkt dat ze, als een zelfstandige kynologische club, samen met Fairdogpartners, een goede rol kan spelen in het fokken van gezonde honden. We willen de normen voor niet-raszuivere honden gelijk maken aan die van raszuivere honden, zodat alle honden aan dezelfde gezondheidseisen voldoen. Dit zorgt voor eerlijke concurrentie en zorgt ervoor dat alle honden aan dezelfde eisen moeten voldoen.

We geloven dat aansluiting bij dit platform onze overtuiging versterkt dat geen enkel dier moet lijden vanwege zijn uiterlijk. Als onafhankelijke club willen we de belangen van alle honden, zowel ras als niet-ras, benadrukken.

Streven naar Samenwerking en Vertegenwoordiging

Met respect zal KNK Cynophilia actief de belangen van gezonde honden vertegenwoordigen binnen Fairdog. We streven naar een goede samenwerking met alle deelnemers van het platform en kijken uit naar een open en constructieve relatie met de Raad van Beheer.

Achtergrond Fairdog
Stichting Fairdog wil zorgen voor keurmerk voor gezond gefokte honden

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de Koninklijke Nederlandse Kennelclub “Cynophilia” en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht slaan de handen ineen om het welzijn en de gezondheid van honden te verbeteren en verantwoord fokken te stimuleren. Ze richten een stichting op, die onder meer moet gaan zorgen voor een onafhankelijk keurmerk voor gezond en sociaal gefokte honden. De stichting heeft ondertussen een directeur en een Raad van Toezicht.

In Nederland hebben zo’n 1,2 miljoen huishoudens een hond, samen goed voor 1,5 miljoen honden. Op de kat na is de hond het meest gehouden huisdier. Naar schatting is er elk jaar vraag naar 150.000 honden. Maar waar moet je zijn als je op zoek bent naar een gezonde en sociale hond? Bij een rasvereniging, het dierenasiel, een handelaar? Wacht je tot de hond van een kennis weer een nestje heeft of koop je toch maar via Marktplaats?

Consumenten willen natuurlijk voorkomen dat de toekomstige hond uit de malafide handel komt, gezondheids- of gedragsproblemen heeft of ziektes met zich meedraagt. Helaas komen erfelijke ziekten en schadelijke uiterlijke kenmerken veelvuldig voor. Hierdoor wordt het welzijn van gezelschapsdieren ernstig aangetast. Qua omvang vormen deze aandoeningen meer dan 50% van het patiëntenaanbod bij de dierenarts.


Paul Mandigers, clustervoorzitter Gezelschapsdieren van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD): “Dierenartsen zien het leed van erfelijke ziekten en schadelijke uiterlijke kenmerken vaak in hun praktijk. We willen dit natuurlijk veel liever voorkomen, dan behandelen. Daar gaan we voor met Fairdog.”


Volgens de KNMvD, kennelclub “Cynophilia” en de Faculteit Diergeneeskunde is een zorgvuldige en veterinair onderbouwde selectie van fokdieren de sleutel tot de aanpak van deze problematiek en is de tijd rijp om dit in Nederland nu echt in de praktijk te gaan brengen.
Daarom is stichting Fairdog opgericht. Het is een organisatie zonder winstoogmerk die wil uitgroeien tot een onafhankelijke autoriteit op het gebied van fokkerij van gezonde honden. De stichting gaat dit onder meer doen door onderzoek te stimuleren, voorlichting te geven, en een keurmerk te introduceren. Het doel is gezamenlijk een platform te bieden aan zowel consumenten, fokkers, als instellingen, waar gezonde en sociale honden worden aangeboden, die op een verantwoorde, duurzame en diervriendelijke wijze zijn gefokt.


Decaan Debbie Jaarsma van de Faculteit Diergeneeskunde. “Stichting Fairdog biedt ons als faculteit de kans om te zorgen dat onze expertise en tools breed worden toegepast ten behoeve van gezonde dieren. Neem de criteria voor kortschedelige honden. Of neem het voorbeeld van het Nederlandse Kooikerhondje, waarbij door het programma FIT2Breed grote stappen zijn gezet om ziekte in dit ras uit te bannen. Dat soort vooruitgang kan alleen door samenwerking.”