Historie Hond van het Jaar show

September 1979 Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Dhr. Teun van Dijk werd de eerste Hond van het Jaar show georganiseerd. De gezamenlijke Nederlandse Kynologie heeft de eer gegund aan de toen enige all-round keurmeester, Dhr. Teun van Dijk deze show te keuren,. Dhr. Van Dijk heeft alle groepskeuringen en de aanwijzing van de Hond van het Jaar 1978 verricht. De show is gehouden in Krasnapolsky te Amsterdam.

Voorzitter van het organisatiecomité was Dhr. Frans Heerkens Thijssen en secretaris, Dhr. O.Felkers. (beiden lid van Cynophilia)

Juni 1980 Hond van het jaar Show 1979 - In het Lido te Waalwijk B.I.S. keurmeester F. Heerkens Thijssen

Na het grote succes van de Teun van Dijk Show werd nagegaan of het zinvol was aan een dergelijke show een permanent karakter te geven.

Het organisatiecomité bestond toen uit de volgende Cynophilialeden:

Dhr. F. Heerkens Thijsen, Dhr. M. van de Nieuwenhuizen, Mevr. H. Magendans, Mevr. S.M. Barones van Nagell, Prof. J. Bouw, Dhr. O. Felkers, Dhr. C.C. van Saarloos, Dhr. M. van de Weijer

1981 De Hond van het Jaar Show 1980 was de eerste onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Kennelclub “Cynophilia”. Best In Show werd gekozen door keurmeester Mevr. Gondrexon

De Hond van het Jaar Show is vanaf die datum ieder jaar onder auspiciën van Cynophilia georganiseerd.

Tophond van het Jaar

Naast de Hond van het Jaar Show werd er door het maandblad “De Hondenwereld” een “papieren competitie” gehouden voor de titel Tophond van het Jaar. Ieder jaar werd door “de Hondenwereld” een speciale middag georganiseerd, waarbij de winnaars van deze competitie werden uitgenodigd. Op verzoek van Pedigree, Dhr. Joop Lamers, werd met Cynophilia en de Hondenwereld gesproken over het samengaan van deze twee evenementen. (Pedigree sponsorde op dat moment al het evenement van de Hondenwereld)

Op 23 februari 1997 werd de eerste Tophond van het Jaar Show 1996 gehouden in de Rijnhal te Arnhem. Deze show kwam tot stand in een samenwerkingsverband van KNK Cynophilia, de Hondenwereld en Raad van Beheer (partner sinds 1996). De Tophond werd de (tijdelijke) vervanger van de Hond van het jaar Show van Cynophilia en de jaarlijkse bijeenkomst ter huldiging van de tophonden van de competitie van de Hondenwereld.

Een andere aanleiding tot de organisatie van de Tophond van het jaar Show vormde de FCI Champion of Champions. De honden die in hun rasgroep als beste geplaatst werden, werden door de Raad van Beheer afgevaardigd naar dit evenement. Dat is ook de reden en het moment dat de Raad van Beheer, die de contacten met de FCI onderhield, eveneens bij deze Tophond van het Jaar Show betrokken werd.

De Hond van het Jaar is in 2000 weer teruggekeerd naar de oorspronkelijke vorm. Een reden hiervoor is dat het doel van de Tophond nl. om de beste honden aan een breed, ook niet kynologisch, publiek te laten zien, niet werd bereikt.

Met ingang van 2016 is de organisatie van de Hond van het Jaarshow in handen van de Raad van Beheer