KNK Cynophilia
Opschorten overleg “bijzondere verenigingen”

Opschorten overleg “bijzondere verenigingen”

De Raad van Beheer kent binnen haar geledingen een aantal “bijzondere verenigingen”. Dit zijn verenigingen met enkele andere bevoegdheden, zoals het adviesrecht op voorstellen van het bestuur van de Raad van Beheer aan de Algemene Vergadering.

De afgelopen jaren hebben 3 van deze verenigingen, te weten; Kunogonda (vereniging van foksters en liefhebsters van honden), Vereniging van Kynologisch Keurmeesters op Kynologisch Gebied in Nederland (VKK) en de Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia met regelmaat overleg gevoerd, al dan niet in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het bestuur van de Raad van Beheer.

Zo heeft er ook in de afgelopen week weer een overleg met vertegenwoordigers van deze drie verenigingen plaatsgevonden om te bezien op welke wijze wij gezamenlijk een bijdrage zouden kunnen leveren om het imago van de rashond op te vijzelen.

Helaas heeft het besluit van de Raad van Beheer om uit het brede samenwerkingsverband ‘Fairdog” te stappen ook invloed gehad op het overleg tussen deze drie bijzondere verenigingen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het opschorten voor onbepaalde tijd van het overleg tussen de bovengenoemde bijzondere verenigingen.

Het spreekt voor zich dat de KNK Cynophilia buitengewoon teleurgesteld is over deze gang van zaken. Wel hoopt Cynophilia van harte dat in de nabije toekomst een constructief overleg in het belang van de rashond weer mogelijk zal zijn.

Met betrekking tot “Fairdog” zal Cynophilia binnen dit samenwerkingsverband de belangen van de rashond met kracht blijven bevorderen.