Handreiking huurverlaging wegens Covid-19

Onze handreiking richting kynologen-, werkhondenverenigingen en hondenscholen om bij de verhuurder van hun gebouw en/of trainingsveld een huurkorting tot 50% te bedingen blijkt succesvol. KC Noviomagum maakte gebruik van onze model-brief en kreeg van de gemeente Nijmegen binnen twee weken de toezegging dat de verschuldigde huurprijs met 50% werd gekort. Inmiddels hebben ons meer enthousiaste reacties bereikt van andere verenigingen en hondenscholen die van hun gemeente eveneens een huurkorting van 50% kregen. Cynophilia is blij op deze manier een bescheiden bijdrage te hebben geleverd om de pijn en financiële schade die KC’s en hondenscholen van de Covid-19 maatregelen ondervinden te verzachten.   

Reacties zijn gesloten.